Insändare

 


APRIL 2017

FÖRKORTADE ARBETSTID OCH SEX TIMMARS ARBETSDAG 

Kortare arbetstid visar vägen till framtiden För många människor präglas dagens arbetsliv av stress och högt tempo. Arbetsplatserna har de senaste decennierna slimmats och effektiviserats samtidigt som deltidsarbeten och visstidsanställningar brer ut sig inom de kvinnodominerade branscherna. Sjukskrivningstalen ökar och mest ökar det bland kvinnor. Livet går inte ihop och något behöver göras; vi behöver ett arbetsliv med plats för fler, där människor inte slits ut i förtid utan orkar jobba till sin pensionsålder. En rimlig lösning på dessa problem skulle kunna vara en arbetstidsförkortning, i syfte att både skapa full sysselsättning och en friskare befolkning

Åttatimmarsdagen är en snart hundra år gammal praktik i Sverige och det över 40 år sedan Sverige kortade normalarbetstiden senast. Sedan dess har världen förändrats, produktiviteten i samhället har ökat, men arbetstiden har i princip stått still. Vårt land är rikare än någonsin och företagen gör enorma vinster. Det här hög tid att fler delar på kakan och Vänsterpartiet anser att en ny tid kräver en ny arbetstid, för ett bättre och mer hållbart arbetsliv.

Vänsterpartiet kommer att driva på för en nationell satsning på arbetstidsförkortning med full lönekompensation inom välfärdssektorn.

Vi vet att borgerligheten kommer att protestera, men vi tänker inte gå med mössan i hand. Deras största rädsla verkar vara att vi som arbetar faktiskt ska få ta del av de värden vi skapar, i stället för att dessa läggs på hög och stoppas i enskildas fickor. Vi ser det som självklart att en del av produktivitetsökningen i samhället ska tas ut i tid som människor själva kan rå över.

Det pågår försök runt om i landet redan nu med kortad arbetstid med bibehållen lön. På äldreboendet i Svartedalen, Göteborg, kunde man efter två år uppvisa färre sjukskrivningar, mindre stress och bättre balans mellan fritid och arbete. På Toyota i Mölndal har verksamheten blivit mer effektiv, sjukfrånvaron har minskat och företagens vinst har ökat.

Vi behöver ett arbetsliv med plats för fler, där människor inte slits ut i förtid utan orkar jobba till pensionsålder och det är hög tid att visa att arbetstidsförkortning är mer än ett slentrianmässigt slagord.

Försöken runt om i Sverige visar att det är högst genomförbar och önskvärd reform.

Vänsterpartiet i Gislaveds kommun har för andra gången motionerat om arbetstidsförkortning och 6-timmars arbetsdag. Detta skulle innebära en rimlig arbetsbelastning för kvinnor inom tex. skola, vård och omsorg. Nu återstår att se om den politiska majoriteten prioriterar ett hållbart arbetsliv för kvinnor i Gislaveds kommun.

Marie Lackenbauer

Vänsterpartiet Gislaved


170424


161120

INSÄNDARE

STÅ UPP FÖR MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER I GISLAVEDS KOMMUN

I nästan varje nummer av VN finns det insändare där nationalismen hyllas med uppmaning om att vi måste slå vakt om Sverige, kultur och folk. Samhällsproblemen påstås sopas under mattan medan man beklagar sig över ”att se till sig själv, sina barn och sina barns bästa ses av etablissemanget som gravt rasistiskt”. Någon annan hänvisar till det amerikanska folket och att ”de har tröttnat på att vara i händerna på globalister, lögnare och socialister som sätter alla andras väl före det egna folkets”.

Underförstått finns också ifrågasättande av flyktingmottagande och invandring i landet och kommunen. Grupper ställs mot varandra – både äldre och barn. Brist på resurser påstås beror på flyktingmottagande och inte alliansens gigantiska skattesänkningar och hur resurser fördelas. Hotet från olika grupper i Gislaveds kommun är uttalat i sociala medier, dvs agera som vi säger eller förbered er på att vi kommer att rösta på SD eller nya partier i nästa val och man delar material från olika hatsiter.

I torsdags var det fullmäktige då mål och budget behandlades. SD yrkade på att Gislaveds kommuns värdegrund inte ska omfatta alla människor. Det magiska ordet är alla. SD tycker inte att Gislaved kommuns värdegrund ska omfatta alla. FN:s konvention om mänskliga rättigheter ifrågasattes. För mig är det svårt att se något mer destruktivt än att beslutsfattare och medborgare i Gislaveds kommun inte värnar om varandra, dvs alla som bor här. Oavsett om det handlar om att man ställer tätort mot landsbygd, den ena tätorten mot den andra eller barn på Sörgården mot barn på Gullvivan. Vem tror, oavsett politisk tillhörighet, att resurserna blir större om man delar kommunen i mindre delar eller att alla får det bättre om de sociala klyftorna blir större?

För ett år sedan undrade jag här på insändarsidan om vi vill bo i en kommun som befinner sig i en etisk utförsbacke? Tycker du det är okej att SD breder ut sig med argument om att alla kommer att få sämre vård och sämre utbildning på andras bekostad? Är det okej att inte alla barn får bättre förutsättningar i skolan? Är det okej att inte värna om alla människors lika värde?

Jag vill inte ha en vardag där etik, solidaritet och omtanke om människor har gått förlorad, där vi inte värnar om alla i kommunen. Tillsammans måste vi visa att vi står upp för det mest grundläggande, dvs allas lika värde. Motsatsen är skrämmande. Vad vill du?

Marie Lackenbauer

Vänsterpartiet Gislaved


140515

EU –  VEM BRYR SIG?

Lämna inte över makten i EU till europeiska högern. Se till att inte politiker som vill flytta mer makt till Bryssel väljs in. Vänsterpartiet ställer upp i EU-valet med sin konsekventa kritik mot EU. Vi anser att EU sätter vinster, marknad och banker före människor och välfärd.

60 procent av alla kommunala beslut påverkas av direktiv från Bryssel, stort som smått. Vi vill inte flytta bort makt från Sverige – vi vill att makten finns nära och kan påverkas av medborgarna.

EU är i kris. Människor drabbas av arbetslöshet, fattigdom och tvingas emigrera för att försörja sig. EU:s avreglering av finansmarknaden har bidragit till spekulation. När banker och finansinstitut gör förlust skickas notan till oss skattebetalare. EU tvingar sedan länder att försämra arbetsrätten och skära i välfärden. I Grekland har vårdcentralerna stängt, människor har inte tillgång till sjukvård.

För de som har råd att resa är EU:s öppna gränser en modern smidighet (om vi har rätt utseende och slipper obehagliga passkontroller). Men vid Europas gränser dör människor som flyr från förtryck, fattigdom och krig. Vänsterpartiet står för en politik som välkomnar människor över gränserna, men vi motsätter oss att människor utnyttjas. I EU är idén om den fria marknaden viktigast. Människor blir arbetskraft som kan flyttas över gränser där arbetskraft ställs mot varandra.  Rättigheter, arbets-villkor och löner försämras. Vänsterpartiet driver att alla som arbetar i Sverige ska omfattas av svenska kollektivavtal. I EU vill vi införa ett socialt protokoll som garanterar att människor inte behandlas sämre än andra i det land de jobbar i. Visa att du vill ha en annan politik. Se till att du kan fortsätta påverka din vardag. Gå och rösta på Vänsterpartiet för solidaritet, omtanke och rättvisa istället för en girig och kall politik.

Marie Lackenbauer

Vänsterpartiet i Gislaved


140403bild (59)