Vasemmistopuolue

Vasemistoparttio halvaa ette ihmiset
auttavat toisia ja ottavat vastuuen, oon solitaarisia.
1900-luvun aikana Ruottissa
naisliike ja työväenliike taistelit
niin ette met saima hyvinvointia ja enämpi tasa-arvosen yhtheiskunnan.
Mutta viimiset 30 vuotta Ruottista oon tullu huonompi taas.
Ahneet yritykset oon saahneet johtaa enämpi ja enämpi.
Ruotti oon saanu korkean työttömyyen, puutheen asunoista,
huonoman hyvinvoinin ja vähempi tasa-arvosen yhtheiskunnan.
Vasemistoparttio oon tärkeä Ruottile.
Jos sie äänestät meitä sie vaikutat siiheen ette muuttaa hallintoa.
Met halvaama olla matkassa uuessa hallinossa
yhessä Sosiaalidemokraatitten ja Miljööparttion kansa.
Sielä met tulema taistelheen oikeuven ja tasa-arvon eestä
ja miljööpillausta vasthaan.
Met olema jo näyttänheet ette met saatama tehjä suuria parantamisia
monessa kunnassa maassa.
Met olema esimerkiksi nostanheet vaimoitten palkkoja Malmöössä
ja panhneet käythöön ilhmaisen kolektiivitrafikin Kirunassa.
Työ, hyvinvointi ja tasa-arvo oon meän tärkeimät kysymykset.
Hyvä koulu, hoito ja huolto
ilman voittoja hyvinvoinissa Privatit yritykset tekevät voittoja
ko niilä oon vähempi työläisiä
ja ko net maksavat matalamat palkat.
Yritykset tekevät kansa voittoja
ko net valikoittevat net asiakhkaat joilako oon enniiten rahhaa
sen siihaan ko net joilako oon suuriin tarve hoijosta elikkä koulusta.
Met olema ainua parttio joka halvaa
tehjä mahottomaksi privatile yrityksille
ette tienata suuria voittoja koulusta, hoijosta ja huolosta.
Met halvaama kansa muuttaa lakia ette tullee hankalamaksi myyä
privatille omistajille
semmosta jotako valtio, kunta ja maakäräjä omistavat.
13 Met halvaama laittaa useampia hoitopaikkoja
ja vanheemat pitävät saaja päättää enämpi heän vanhuuenhuolosta.
Valtio pittää ottaa yli vastuuen kouluista
ja tehjä kaikki koulut yhtä hyväksi.
Esikouluissa ja vapa-aikakoissa pittää olla
vähempi lapsia joka ryhmässä.
Useampia ja turvalisempia töitä
koko maassa Useamat pitävät olla töissä kouluissa, hoijossa ja huolossa,
Met halvaama ottaa töihiin 3 000 enämpi hoithoon ja 6 000 uutta opettaijaa.
Met laitama töitä
rakentamalla asuntoja, olletikki hyyryoikeuksia.
Met halvaama kansa rakentaa ulos junatrafikin, leveäkaistan ja mupiliverkoston
ja satsata maapruukhiin ja ekolookisheen ruokhaan.
Silloin elämä paranee niin kaupunkissa ko maaseuvuila.
Se porvaripolitiikka joka Ruottila oon ollu
oon tuottanu ette monela oon epävarmat työpaikat.
Met halvaama muuttaa sitä. Useampi pittää saaja fasta työpaikan.
Kaikin pitävät saaja olla töissä täysaikaa jos net halvaavat.
Työttömyyskassasta pittää tulla parempi.
Työttömät jokka oon alle 25 vuotta
pitävät saaja työn elikkä koulutuksen 90 päivän sisäle.
Kaikin pitävät kansa saattaa pärjätä hyvin
heän siukkapalkala, pansuunila elikkä opintorahotuksella.
Met halvaama nostaa opintorahotuksen 750 kruunula kuukauvessa.
Feminismi merkittee oikeutta Met meinaama nostaa oikeutta vaimoitten ja miehitten välissä.
Met halvaama muuttaa vanheempainvakkuutusta
niin ette vanheemat huolehtivat lapsista yhtä paljon.
Lapsenhuoltoa pittää olla illoila ja pyhäsaikoina.
Vaimoitten palkat pitävät nousta.
Met halvaama kansa muuttaa lakia niin ette se tullee laittomaksi
pittää seksiä kenheen kansa
joka ei selvästi ole näyttäny ette hään halvaa seksiä.