FÖRÄNDRA VÄRLDEN MED OSS

Bild

Vänsterpartiet växer – nu 25 000 medlemmar!

Det går att förändra världen om man vill. Fast knappast ensam. Ska det bli ordentligt gjort måste vi göra det tillsammans. Vänsterpartiet i Gislaved behöver dig! Klicka på bilden och fyll i formuläret eller klicka på medlemsikonen i vänstermenyn. 

Som medlem i Vänsterpartiet får du:

  • Tillsammans med tusentals andra vara med och arbeta för solidaritet och rättvisa
  • Möjlighet att direkt påverka Vänsterpartiets politik
  • Inbjudningar till kurser, seminariet och studiecirklar
  • Magasinet RÖTT 4 gånger per år

Den ordinarie medlemsavgiften är 300 kr per år, med möjlighet för avgiftsreducering ifall du har mycket låg inkomst.
Första året som medlem i Vänsterpartiet betalar du endast 100 kr.

Normalt tar det ca en vecka efter att du anmält dig tills du får din bekräftelse i brevlådan. Vi jobbar på så snabbt vi kan och hälsar dig varmt välkommen som medlem.

Vid problem eller frågor, kontakta: [email protected]

Vänstern om äldreomsorgen i Gislaved

Insändare i Värnamo Nyheter 20-09-01

GISLAVED. Ta inte kortsiktiga beslut om äldreomsorgen

DEN 8 SEPTEMBER kommer jag att representera mitt parti på Socialnämndens möte i Gislaved. Vi ledamöter ska då ta ställning till tjänstemannaförslag som innebär att Mariagårdens vård- och omsorgsboende i Smålandsstenar omvandlas till 70+ boende och biståndsbedömda trygghetsboenden samt att Lugnets vård- och omsorgsboende i Broaryd avvecklas. Jag kommer att rösta nej till båda förslagen.
Det är inte rimligt att genomgripande beslut om vår framtida äldreomsorg i Gislaved ska vila på en ”beställd” utredning med fakta som sorterats fram för att kunna motivera de förslag man redan bestämt sig för att lägga. Utan remissförfarande. Jag går inte på detta. Vi är många som inte gör det.
VAD SOM BLAND annat sticker i ögonen är de ytliga jämförelser som görs med andra kommuner och i förhållande till riksgenomsnitt, när det gäller andel av befolkningen som bor i särskilt boende enligt Socialtjänstlagen. Det finns många skäl till varför Gislaved ligger högt i detta avseende: Historiska, hälsomässiga, strukturella (till exempel att Gislaved innefattar flera dynamiska tätorter som tidigare varit egna kommuner). Inga resonemang förs om dessa faktorers påverkan.
På mötet den 8 september kommer jag att lägga ett förslag på en annan utredning. Frågeställningarna i denna ska vara framåtriktade och långsiktiga, inte ensidigt inriktade på att lösa akuta problem som förorsakats av underfinansiering.
Den utredning jag vill se, ska utgå från gruppen äldres faktiska behov specifikt i vår kommun och hur deras egna, uttryckta önskemål ser ut. Det övergripande syftet ska vara att utarbeta en långsiktig äldreomsorgsplan i vår kommun.
GIVETVIS SKA DENNA också innehålla ”hårda” fakta om den demografiska utvecklingen i kommunen och om förutsättningarna för bra bemanning med personal som har goda arbetsvillkor och vill stanna kvar på sitt jobb. Olika scenarier, positiva och negativa, om vart utvecklingen är på väg.
Våra äldres fysiska och psykiska hälsa och samverkan med primärvård och specialistvård bör få en central plats i utredningen och därför bör Region Jönköpings län inbjudas att medverka i utarbetandet av vår egen äldreomsorgsplan. Som ska utgå från lokala förhållanden och historik. Inte ängsligt sneglande på hur ”bra” eller ”dåliga” vi är i förhållande till andra kommuner eller ett riksgenomsnitt. Inte ett ”race to the bottom”.
Omsorg och ett gott liv för våra äldre. Inte ”produktion av äldreomsorg”.